Jdi na obsah Jdi na menu
 


No,pár jsem jich nalezl (mohlo to být lepší).Pokud jste se tu nenalezly mohu vás ''přeložit'':) -stačí napsat prosbu dolu do komentářů.


                                                   Váš AttanónonA

Adam Carnicemeno (červená hlína)

Adéla Arnë, Artë (královská, vznešená, urozená)

Adolf Arnarmo (urozený vlk)

Agáta Manë (dobrá)

Ágnes Poicë (čistá)

Albert Arcalimo, Arcalimon (vznešený+zářící)

Alberta Arcalimë (vznešená+zářící)

Alena Mindë (věž)

Aleš Restalon (pomáhající)

Alexandr Atanvarno (ochránce lidí)

Alexandra Atanvarnë (ochránkyně lidí)

Alfréd Querrestalo (elfí pomoc)

Alice Arnostalë (vznešený typ)

Alois Noldo, Sailon (moudrý)

Alžběta Eruvanda, Eruvérë (bůh (je) přísaha)

AnastázieOrtainë (povstalá)

Anděla Aini (dobrý duch)

Andrea Vea, Veassë (dospělá)

Anežka Vendië, Vénië (neposkvrněná)

Anna Maxë, Maxië (milost)

Antonín Lóto, Lótu, Lótion (květina, syn květin)

Arnold Sorontur (pán orlů)

Arnošt Faileon (čestnost)

Artur Morco (medvěd)

B

Berta Alcarinquë (skvělá)

Blanka Fánië, Lossië, Ninquië (bílá)

Blažej Néco, Nécon (mdlý)

Blažena Alassëa, Alassië (šťastná)

Bohumil Erummeldon (bohu milý)

Bohumír Eruséro (mír bohu)

Bohuslav Erumelindo (ctící boha)

Boleslav Yontarillo, Yontalcaron (více slávy)

Bonifác Márambar (dobrý osud)

Bořivoj Hortamo (usilovat)

Božena Erunannë, Erunnë (bohem obdarovaná)

C

Cecílie Úcenimë (nevidomá)

Ctibor Failo (čestný)

Ctirad Failon (čestný)

Cyril Heru, Herumo, Hermo (pán)

D

Dagmar Aurewen, Aurië (denice)

Dalibor Stamahto (braň boji)

Daniel Erunámo (bůh (je můj) soudce)

Daniela Erunámë (bůh (je má) soudkyně)

David Meldon (milovaný)

Denis Eruner (boží muž)

Denisa Erunis (boží žena)

Diana Erumë, Eruwen (božská)

Dobroslav Mano (dobrý)

Dominik Héro, Heruo (pána - 2.p.)

Dominika Herio (paní - 2.p.)

Doris Annanis, Annis (dar-žena)

Dorota Eruannë (boží dar)

Doubravka Tavarillë (lesní žínka)

Dušan Fëo, Feon (duše)

E

Edita Alyohtë (bohatá válka)

Edmund Tauravarno (mocný ochránce)

Eduard Alyavarno (bohatý ochránce)

Emil Mótimo (pracovitý)

Erik Oitur, Ertur (věčný vládce, jediný vládce)

Erika Oiturë, Erturë (věčná vládkyně, jediná vládkyně)

Ester Elenë (hvězda)

Eva Cuilë (živá, žijící)

Evžen Arto, Máranóno (urozený)

Evženie Artë, Máranónë (urozená)

F

Felix Alasseo, Alasseon (šťastný)

Filip Roccondil, Melarocco (přítel koní, milovník koní)

G

Gabriel Eruner (boží muž)

Gabriela Erunis (boží žena)

H

Hana Írimë (líbezná)

Helena Alcë, Alcië (paprsek)

Helga Ainë, Airë (svatá)

Herbert Alcohtar (skvělý válečník)

Hilda Ohtë, Mahtalë (válka, boj)

Hubert Veryóro, Canyóro (smělost ducha)

Hugo Óron, Óro (duch, mysl)

Hvězdoslav Elenillo, Elillo (z hvězd)

Hynek Martur (vládce domu)

I

Igor Tíralo (hlídající)

Ilona Alcë, Alcië (paprsek)

Irena Sérë, Sérië (mír)

Irma Tulcë, Tancë, Tungë (síla, pevnost)

Ivan Erumaxo (bůh (je) milostivý)

Ivana Erumaxë (bůh (je) milostivý)

Ivo Quingar (lučištník)

Izabela Eruvérë, Eruvanda (bůh (je má) přísaha)

J

Jáchym Eruntáro (bohem vyvýšený)

Jakub Attanóno (druhorozený)

Jan Erumoico (bůh (je) milostivý)

Jana Erumoicë (bůh (je) milostivý)

Jarmila Melcoirë, Meltuilë (milující jaro)

Jarolím Ainesso, Ainesson (svaté jméno)

Jaromír Melcoiro, Meltuilo (milující jaro)

Jeremiáš Erortano (bohem povýšený)

Jeroným Ainesso, Ainesson (svaté jméno)

Jindřich Pandatur,Corintur (vládce otčiny)

Jindřiška Pandaturë, Corinturë (vládkyně otčiny)

Jiří Cemmótar (rolník)

Jiřina Cemmótarë (rolnice)

Jitka Túriel (dcera vítězství)

Josef Eruntano (stvořený bohem)

Josefína Eruntanë (stvořená bohem)

Julie Findë (vlasatá)

Julius Findo (vlasatý)

Justýn Failo (spravedlivý)

Justýna Failë (spravedlivá)

K

Kamil Cordandur (chrámový služebník)

Kamila Cordandurë (chrámová služebnice)

Karel Mirimo, Mirimon (svobodný

Karin Meldawendë, Meldawen (drahá dívka)

Karolína Mirimë (svobodná)

Kateřina Vendëa, Vénëa (cudná)

Klára Calimë (jasná)

Klement Failo, Failon (čestný)

Konstantin Voronwë, Vorindo (stálý)

Kristián Laivino, Laivindil (křesťan)

Kristýna Laivinë (křesťanka)

Květa Lossë (květ)

Květoslav Losso (květ)

Kvido Taurwë, Taurion (pocházející z lesa)

L

Lada Wendë (panna, dívka)

Ladislav Valcar (slavný vládou)

Laura Apairë, Túrë (vítězství)

Lea Vercayaxë (divoká kráva, gazela)

Lenka Alcinë, Alciellë (malý paprsek)

Leo, Leoš Rávo (lev)

Leona Rávë, Ravennë (lvice)

Leopold Lieveryo, Liecanyo (pro) lid statečný)

Libor Írimo (líbezný)

Libuše Írimë (líbezná)

Linda Linda, Lindë (krásná)

Lucie Calië, Calmë, Caldë, Calwen (světlá)

Luděk Alcarohtar (slavný válečník)

Ludmila Liemmeldë (lidu milá)

Ludvík Alcarohtar (slavný bojovník)

M

Magdalena Mindë (věž)

Marcel Mahtarin (malý bojovník)

Marcela Mahtarincë (malá bojovnice)

Marek Mahtaito (bojovný)

Marie Erummeldë (milovaná bohem)

Markéta Marilla, Marillë (perla)

Marta Ostindë, Ostiel (hospodyně)

Martin Mahtion (bojovný)

Martina Mahtiel (bojovná)

Matěj Eruanno, Erunno (boží dar)

Matouš Eruanno (dar boží)

Matylda Canohtarë, Tuohtë (chrabrá bojovnice)

Michael Eruvëo (podobný bohu)

Michaela Eruvië (podobná bohu)

Mikuláš Túrelio (vítězství lidu)

Milada Nessa, Nessë, Nessië (mladá)

Milan Nildon (přátelský)

Milena Meldë (milovaná)

Miloš Meldon (milovaný)

Miriam Erummeldë (milovaná bohem)

Monika Eressië, Eressiel (osamělá)

N

Naděžda Estel (naděje)

Natálie Nostië (narozeniny)

Nikola Túrelië (vítězství lidu)

Nora Failë (čest)

O

Oldřich Almatur, Alyatur (bohatý vládce)

Olga Ainë (svatá)

Ondřej Poldo (statný)

Oskar Eruecco (boží oštěp)

Ota, Oto Almion (štěstí)

Otakar Almatir (majetek střežící)

Otokar Almatir (majetek střežící)

Otýlie Almallë (malý majetek)

P

Patricie Tárë (urozená)

Patrik Táro (urozený)

Pavel Pityon, Titton (malý)

Pavla Pitye, Tittë (malá)

Petr Sardo (skála)

Petra Sardë (skála)

R(Ř)

Radek Valinalo (radující se)

Radim Alassëon, Almáreon (radostný)

Radovan Almacollo (přinášející dobro)

Regina Tári (královna)

Renata Atanónë (znovuzrozená)

René Atanóno (znovuzrozený)

Richard Nornotur (tvrdý vládce)

Robert Alcarcalimo, Alcarinquo (slávou ozářený)

Roland Alcarnor (slavná země)

Rudolf Alcarnarmo (slavný vlk)

Rút Sermë, Osellë (přítelkyně, společnice)

Růžena Lossë, Losillë (růže)

Řehoř Tirno (ostražitý)

S(Š)

Sandra Nerivarnë (ochránkyně mužů)

Sára Aranel (princezna)

Śárka Oronis, Oroniel (hora, návrší)

Silvestr Taurino (lesní)

Silvie Tavarillë (lesní žínka)

Simona Lastë, Lastië (naslouchající)

Soběslav Eraxanto (svůj vlastní zákonodárce)

Soňa Nolmë (moudrá)

Stela Elen, Ellë (hvězda)

Svatava Ainë (svatá)

Svatopluk Almassetur (silný v dobru)

Šimon Laston (naslouchající)

Štěpán Nacil, Nacilo (vítěz)

Štěpánka Nacilë (vítězka)

T

Taťána Ciltallë, Ciltindë (rozdělující)

Teodor Eruanno (boží dar)

Tereza Turmë, Turmawen (záštita)

Tibor Failon (čestný)

Tomáš Onóno (dvojče)

U

Uršula Morcë, Morcellë (medvědice, malá medvědice)

V

Václav Yontalcar (více slavný)

Valdemar Alcarintur (slavný vládce)

Valentýn Tulco (silný)

Valentýna Tulcë (silná)

Vasil Arno, Arnon (královský)

Vavřinec Túrion, Túron (vítězství)

Věra Estel, Estellë (víra)

Viktor Mapar, Nacil, Nacilon, Nacildo (vítěz)

Viktorka Maparë, Nacilmë (vítězka)

Vilém Selmacas (vůle (mi je) helmicí)

Vincenc Túraldo (vítězící)

Viola Helinillë (fialka)

Vít Alassëon (veselý)

Vítězslav Alcarnacil (slavný vítěz)

Vladimír Séretur (vládce míru)

Vladislav Alturmenon, Valcar (slavný vládou)

Vlasta Valië, Vallë (moc)

Vlastimil Valmelindo (milující moc)

Vojtěch Hossentulton (útěcha vojsku)

Y

Yveta Tamurilë (tis)

Yvona Tamurilë (tis)

Z(Ž)

Zbyněk Ahantuon (síla zlosti)

Zdeněk Alcarmo (tvůrce slávy)

Zikmund Túrevarno (ochránce vítězství)

Zlata Laurië, Laurë (zlatá)

Zoe Cuilë (život)

Zora Auressel, Auressellë (jitřenka)

Zuzana Indil (lilie)

Žaneta Erumaxë, Erumaxillë (bůh (je) milostivý)

Žofie Nóliel, Nolwë (moudrost)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

prosim o překlad

(Roman, 14. 9. 2020 8:46)

Eliška a Roman ... děkuji

Re: prosim o překlad

(Mzn, 29. 10. 2020 9:32)

Nevím to tak úplně jistě ale myslím že Eliška je Elisa

Re: Re: prosim o překlad

(Nebo, 29. 10. 2020 9:34)

Ale je to příbuzné Alžbětě a ta tam je takže možná

Jméno Tobiáš?

(Big T, 15. 8. 2020 10:19)

Kde je jméno Tobiáš nebo Tobias? Díky

Prosím o překlad

(Jméno, 13. 4. 2020 18:02)

A také tu není jméno Sindy

Prosím o překlad

(Jméno, 13. 4. 2020 18:00)

Dobrý den, zajímalo by mě jméno Sue

Prosím o překlad

(Jméno, 29. 3. 2020 18:30)

Dobrý den, mám známou Vendulu a tak by mě zajímalo, jak je její jméno.
Děkuji

jmeno

(ERUVIE, 9. 9. 2014 11:50)

Chybi tu Matyáš.

Re: jmeno

(Maty, 28. 1. 2018 14:48)

Jelikoz se jmenuju Matyas tak mi to tu take schazelo ale Matej a Matyas maji stejny puvod takze Eruanno nebo Eranno

Prosím o překlad

(Irena, 29. 8. 2017 10:53)

Dobrý den, prosím, mohl byste mi přeložit jméno Hvězdoslav? Význam je ten, kdo slaví hvězdy... Moc vám děkuji!

Křesťanka?

(Kristýna, 12. 5. 2017 21:32)

Cože já vůbec neznám křesťanstvý ale když tak čtu dějiny českých zemý.

dotaz na jmeno

(Jan , 27. 9. 2016 19:24)

Chtěl bych se zeptat na jméno Tereza mělo by se překládat jako Meslin??

Prosím o překlad

(Emily , 3. 12. 2014 22:59)

Prosím přeložte mi jméno Emily
Díky

Re: Prosím o překlad

(fajmo, 19. 7. 2015 21:39)

Max

Re: Prosím o překlad

(fajmo, 19. 7. 2015 21:39)

Max

Prosím o překlad

(Jan, 25. 11. 2014 19:12)

Bernard?

Díky.

Stejné jak Tereza..??

(Terezie, 6. 6. 2013 13:09)

Zajímá mě, jestli je Terezie a Tereza stejné..díky :)

Re: Stejné jak Tereza..??

(ANONIM, 18. 11. 2014 20:27)

samozdřejmě že je

a co rosta,rostislav ???

(MR.CVAKATKO, 31. 10. 2014 16:49)

PLS rostu a jeho jmeno

překlad prosím

(mikyn, 25. 7. 2014 14:01)

Rostislav, Amálie